Menu

Vũ Động Càn Khôn

Nội dung truyện: Vũ Động Càn Khôn

Tu luyện một đường, là trộm âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, chưởng Luân Hồi.Võ chi cực, phá trời cao, động Càn Khôn!.

Tác giả:

Số chương: 1309 chương

Tình trạng: Đã Hoàn Thành

Mục lục
loading...