Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 497


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 497: Chương 0497

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 497: Kế hoạch dầu mỏ chính thức bắt đầu.

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan muốn hợp tác cùng với tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa tất nhiên không phản đối rồi, không những không phản đối, còn rất hoan nghênh, chỉ là bọn họ đề xuất là hợp tác trên toàn phương diện, Lục Thiếu Hoa không thể tiếp nhận, nhưng như vậy không có nghĩa hai công ty không thể hợp tác được với nhau, ở các mắt khác vẫn có thể hợp tác được mà, chẳng hạn như làm đại lý.

Đúng vậy, chính là làm đại lý, không phải là công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan làm đại lý cho tập đoàn Phượng Hoàng, mà là tập đoàn Phượng Hoàng làm đại lý cho công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan.

Làm đại lý về cái gì?

Công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan là kinh doanh về ngành dầu mỏ làm đại lý cho công ty bọn họ đương nhiên là có liên quan đến dầu mỏ rồi, nhưng Lục Thiếu Hoa không hề muốn làm đại lý toàn bộ, hắn chỉ muốn làm đại lý cho ba mặt hàng, khí thiên nhiên, xăng, dầu madut.

Khí thiên nhiên, xăng, dầu madut ba thành phẩm này đều là từ dầu thô tinh luyện ra, chúng có thể coi là một bộ phận trong dầu mỏ, mà Lục Thiếu Hoa muốn làm đại lý cho ba thành phẩm này của dầu mỏ cũng chỉ vì giúp cho công ty dầu mỏ Phương Hoàng thoát khỏi cục diện khó xử hiện nay, thoát ra khỏi cái danh công ty chỉ có xác không.

Đương nhiên, không thể nói chỉ bên tập đoàn Phượng Hoàng đồng ý. Công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan cũng chắc chắn đồng ý mới được, vẫn phải qua bàn bạc và thảo luận với bên kia rồi mới quết định được. Không Lục Thiếu Hoa một chút cũng không lo lắng đối phương sẽ từ chối.

Nguyên nhân rất đơn giản, công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan vẫn chưa tiến vào Châu Á, Châu Á là một thị trường lớn, bọn họ có nằm mơ cũng muốn chen chân vào thị trường Châu Á, nhưng không quen đất sống, muốn chen chân vào làm sao mà dễ dàng như vậy được.

Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, hiện tại công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan đứng thứ bốn mươi chín trong bảng xếp hạng các công ty mạnh của thế giới, đứng ở vị trí thứ hai từ dưới lên này là thành tích mà họ phải dốc sức ra trong nhiều năm mới đạt được, họ rất quý trọng thành tích này.

Nhưng xếp thứ bốn mươi chín là điều rất lo lắng mà lại là chỗ đứng nguy hiểm, nói không chừng sang năm bị gạt ra trong danh sách năm mươi công ty lớn, năm nay bọn họ phải cố gắng giữ vững vị trị này, mà cho tập đoàn làm đại lý ở khu vực Châu Á, nghiệp vụ của họ chắc chắn sẽ tăng vọt, công ty cũng được phát triển, có phát triển lên thì vị trị có thể giữ vững rồi.

Giữ được vị trí coi như là phòng vệ rồi, với quy mô ảnh hưởng hiện tại của tập đoàn Phượng Hoàng ở quốc tế và Châu Á, chắc chắn sẽ cho công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan bọn họ một thành tích xuất sắc, dẫn đến kết quả cuối cùng không tụt xuống mà ngược lại còn tăng lên, không biết chừng tăng lên vài thứ hạng.

Còn điều quan trọng là, tên tuổi của tập đoàn Phượng Hoàng trên thị trường quốc tế vô cùng tốt, xếp hạng thứ ba mươi bảy, cùng hợp tác với công ty như vậy, danh tiếng của công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan cũng cùng lên theo, càng tốt cho việc tạo thương hiệu cho chính mình.

Quan trọng hơn nữa là Lục Thiếu Hoa đem lại cho họ một việc tốt, việc tốt đó là công ty ô tô của Phượng Hoàng sẽ chọn dùng sản phẩm dầu bôi trơn công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan. Đây là một vụ làm ăn không nhỏ, đồng thời biến thành tuyên truyền cho sản phẩm dầu bôi trơn của công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan, là biện pháp tốt đẹp cho cả hai bên, bên công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan lấy đâu lý do từ chối?

Lục Thiếu Hoa nghĩ không ra lý do để họ từ chối, tuy nhiên bọn họ dù sao cũng là một công ty cổ phần, cũng không thể mình chủ tịch Philip Watts này có thể quyết định được, ông ta bắt buộc phải quay về tổng bộ công ty mở một cuộc họp cổ đông lớn, thông qua biểu quyết mới có thể trả lời Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa cũng biết Philip Watts có chỗ khó xử, nên cũng không miễn cưỡng ông ta, cho ông ta đủ thời gian về nước mở cuộc họp cổ đông xong rồi đến đây để hai bên bàn bạc hợp tác.

Philip Watts chỉ ở Hồng Kông có hai ngày, sáng ngày thứ ba liền lên thẳng chuyến bay của Anh Quốc, vội vội vàng vàng về mở cuộc họp cổ đông, thảo luận về phương án Lục Thiếu Hoa đề xuất.

Còn bên này Lục Thiếu Hoa thì sao? Hắn cũng rất muốn hợp tác cùng với công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan, vì một khi hai công ty hợp tác, cũng có nghĩa tập đoàn Phượng Hoàng chính thức tiến vào lĩnh vực dầu mỏ, quan trọng hơn nữa là tập đoàn Phượng Hoàng bớt được rất nhiều đường vòng.

Tập đoàn Phượng Hoàng thực lực rất mạnh, nhưng chỉ là tổng thể, không phải tất cả đều mạnh, ví dụ như lĩnh vực dầu mỏ, tập đoàn Phượng Hoàng vừa mới tiến vào, xem như người mới, nếu như không có cây đại thụ là tập đoàn Phượng Hoàng này, con đường phía trước sẽ rất khó khăn.

Mà cùng với công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan hợp tác tuy không thể khiến cho công ty dầu mỏ Phượng Hoàng một bước đến trời, nhưng cũng gần như vậy rồi, có thể lách bớt rất nhiều đường vòng, thẳng đến trung tâm, đi vào được quỹ đạo, càng quan trọng hơn là công ty dầu mỏ Phượng Hoàng thoát khỏi tình huống chỉ đầu tư vào mà không có thu lại, trực tiếp bắt đầu có doanh thu.

Hai bên đều có lợi, công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan có thể thuận lợi tiến vào thị trường Châu Á, đề ra được thành tích, giữ vững hoặc tăng được thứ hạng lần này, mà tập đoàn Phượng Hoàng mượn hợp tác này để chen chân vào lĩnh vực dầu mỏ, bước vào quỹ đạo, thoát khỏi cục diện rót vốn vào mà không có hồi đáp, có thể nói hai mặt đều có lợi, là tình thế hai bên đều thắng.

Đương nhiên, hiện nay nói như vậy vẫn còn sớm, dù sao còn chưa làm xong kế hoạch hợp tác, còn phải đợi tin tức của Philip Watts rồi mới quyết định được.

Nhưng bên Lục Thiếu Hoa tỏ ra rất tự tin có thể hợp tác, đã đang gióng trống khua chiêng tuyển dụng nhân tài, bắt đầu tạo dựng thành viên cho công ty dầu mỏ Phượng Hoàng, làm ra một cảnh như công ty Hoàng Gia Hà Lan không hợp tác với tập đoàn Phượng Hoàng, thì tập đoàn Phượng Hoàng cũng vẫn tự làm được.

loading...

Trên thực tế cũng là như vậy, tính toán của Lục Thiếu Hoa cũng là như vậy, nếu công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan không hợp tác với tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa liền cho căn cứ Hổ Gầm bên Châu Phi tinh luyện ra một ít dầu thô để tự công ty kinh doanh.

Kỳ thực lúc đầu thành lập công ty dầu mỏ Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa cũng dự tính như vậy, chỉ là công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan chen vào. Lục Thiếu Hoa mới nhìn ra một tia nhỏ để đẩy nhanh tốc độ đặt nền móng cho công ty dầu mỏ Phượng Hoàng, mới tự ra mặt gặp Philip Watts, cùng ông ta bàn về việc hợp tác.

Ai không muốn đi ít đường vòng, ai không muốn mới bắt đầu mà đã thu lợi không phải bỏ vốn?

Lục Thiếu Hoa chỉ là muốn công ty dầu mỏ Phượng Hoàng đỡ phai đi đường vòng, khiến cho công ty dầu mỏ Phượng Hoàng mới bắt đầu không phải bỏ vốn vào liền có thể thắng. Đây là điều cơ bản Lục Thiếu Hoa muốn hợp tác cùng với công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan, còn về sau, Lục Thiếu Hoa chưa nghĩ đến, nhưng có thể khẳng định một chút là, công ty dầu mỏ Phượng Hoàng tự kinh doanh là điều sớm muộn, nói cho cùng mục tiêu xa xôi của Lục Thiếu Hoa lớn hơn rất nhiều so với người khác nghĩ.

Khống chế dầu mỏ thế giới, đây là mục đích cuối cùng của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa cũng đang không ngừng nỗ lực theo hướng này, hiện nay thành lập công ty dầu mỏ Phượng Hoàng chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Có một câu nói hay, tai nghe không thật, mắt thấy mới là thật, hiện tại mấy chữ này còn thiếu một nét, Lục Thiếu Hoa cũng không thể cam đoan là công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan nhất định sẽ hợp tác cùng với công ty dầu mỏ Phượng Hoàng, còn phải đợi cổ đông bên họ biểu quyết mới có thể quyết định kết quả, cho nên, bây giờ vui mừng dường như quá sớm.

Có lẽ vậy, trong lòng Lục Thiếu Hoa ít nhiều có chút lo lắng, lo lắng hợp tác không thành, chỉ là điều này có khả năng không?

Phải biết rằng Lục Thiếu Hoa đem đơn đặt hàng dầu nhờn của công ty ô tô Phượng Hoàng cho công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan làm là một đơn đặt hàng không nhỏ! Vốn dĩ Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể tự cấp, cho bên Châu Phi luyện ra để cung cấp.

Nhưng vì muốn hợp tác cùng công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan, Lục Thiếu Hao mới từ bỏ ý tưởng này, đổi thành do công ty Hoàng Gia Hà Lan cung cấp. Đương nhiên có cách tiết kiệm tiền, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ làm, chỉ vì căn cứ Hổ Gầm bên Châu Phi cũng cần đến dầu nhờn, hơn nữa tinh luyện dầu thô không nhiều, số lượng dầu nhờn có hạn, cái này mới khiến Lục Thiếu Hoa từ bỏ cách nghĩ.

Tính toán tỉ mỉ, đây là tính cách mà một người thương nhân cần phải có.

Hiện nay Lục Thiếu Hoa có thể coi là có đủ tư cách của một thương nhân rồi, chút việc này đương nhiên biết tính toán rồi, mà hạng mục dầu nhờn này chính là kết quả tính toán tỉ mỉ của Lục Thiếu Hoa.

Đã cho ưu đãi, cũng đề ra phương án hợp tác, quyết định kết quả cuối cùng bởi công ty Shell hoàng Gia Hà Lan, Lục Thiếu Hoa có lo lắng cũng chỉ có thể để trong lòng, việc nên làm thì vẫn phải làm.

Mà lúc công ty dầu mỏ Phượng Hoàng khí thế ngất trời bắt đầu thiết lập thành viên cơ bản của mình. Còn bên Anh quốc trong phòng hội nghị công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan lại là một bối cảnh khác, cổ đông to nhỏ đều đến, sôi nổi thảo luận về vấn đề hợp tác với tập đoàn Phượng Hoàng.

Ý nghĩ của con người là do tự bản thân quyết định, cùng hợp tác với tập đoàn Phượng Hoàng là lợi lớn hơn thiệt, nhưng cũng có một số người phản đối hợp tác cùng với tập đoàn Phượng Hoàng, bọn họ cho rằng công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan muốn tiến vào thị trường Châu Á hoàn toàn không cần dựa vào tập đoàn Phượng Hoàng, tự mình cũng có thực lực tiến vào.

Công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan có thực lực không? Đáp án rõ ràng, họ có thực lực này, nhưng những người phản đối đó đã bỏ qua một điểm, đó chính là thực lực của họ có mạnh hơn tập đoàn Phượng Hoàng không?

Đáp án cũng rõ ràng như vậy, một công ty xếp thứ ba mươi bảy và một công ty xếp thứ bốn mươi chín, đây chính là sự chênh lệch, tập đoàn Phượng Hoàng mạnh hơn công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan, nếu như vậy tập đoàn Phượng Hoàng tự tiến nhập vào lĩnh vực dầu mỏ, thử hỏi công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan bọn họ còn có thể tiến vào thị trường Châu Á được không?

Không, tuyệt đối không thể, với sức ảnh hưởng của tập đoàn Phượng Hoàng ở Châu Á, bọn họ muốn tiến vào là đã khó còn khó hơn, giả dụ sẽ còn có ngày cùng tập đoàn Phượng Hoàng chạm mặt, biến thành oan gia cùng ngành, đến lúc đó thì không thể thành bạn hợp tác được, mà là kẻ địch rồi.

Philip Watts là giám đốc điều hành công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan, chỉ sở hữu chút cổ phần, nhưng ông ta dù sao cũng là người khởi ra phương án hợp tác lần này, ông ta có quyền ngồi trong phòng hội ý này.

Mà lúc có vài người phản đối hợp tác với tập đoàn Phượng Hoàng, Philip Watts liền phát ngôn, đem toàn bộ sự việc giải thích tường tận một lượt, càng nói rõ lợi thiệt, lập tức khiến vài cổ đông phản đối tắt lịm, đều tỏ vẻ ủng hộ hợp tác.

Cứ như vậy, phương án được thông qua, còn Philip Watts ngày hôm sau đại hội cổ đông liền bay đến Hồng Kông, bắt đầu cùng tập đoàn Phượng Hoàng bàn bạc phương án hợp tác.

Lần này không như lần trước, Lục Thiếu Hoa cũng không tự ra mặt, đem mọi việc giao hết cho Tần Tịch Thần, cho Tần Tịch Thần đi đàm phán với Philip Watts, hắn chỉ muốn biết đến kết quả.

Tần Tịch Thần cũng không khiến cho Lục Thiếu Hoa phải thất vọng, qua ba ngày đàm phán, đôi bên mới quyết định xong các điều khoản trong hợp đồng, cuối cùng cũng đạt được hợp tác.

Việc hợp tác giữa hai bên cho dù là trên quốc tế hay là ở Châu Á đều dấy lên rầm rộ, xem như một tin tức trọng đại, rất nhiều kênh truyền thông đưa tin, khiến cho tập đoàn Phượng Hoàng và công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan hai công ty đứng trong bẳng xếp hạng năm mươi công ty mạnh của thế giới được nâng lên một bậc thang.

Hiện nay thân phận của Lục Thiếu Hoa đã được người ngoài biết đến, việc này, hắn là chủ tịch cũng cần ra mặt một chút, tiếp nhận chút phỏng vấn của giới truyền thông, phát biểu về ý kiến của mình, lại nói thêm vài lời, tự tạo sức ảnh hưởng cho mình.

Đương nhiên, nó chỉ là bề ngoài, Lục thiếu Hoa không quan tâm đến, hắn quan tâm đến là kế hoạch của mình cuối cùng đã được bắt đầu rối.

Kế hoạch dầu mỏ chính thức bắt đầu.

Mục lục
loading...