Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 183


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 183: Cô Cô Tới Cửa

Về 9nhà sau, Tử 3fTình phát 41hiện trong 0nhà có nhiều bvài vị trưởng 47bối hơn. 1 © DiendanLeQuyDon.comThì ra là 0hai cô nghe 7người khác anói Lâm Khang e6Bình dẫn 4tân nàng badâu về nhà, d8đi lại a6nhìn xem.

Tử aTình có chút 8akỳ quái, asau khi Lâm bKhang Bình 4bị bán, bluôn luôn 5không có 6tin tức người 2này đến 3tìm hiểu 6hắn, sao dlần này 4dvừa mới avào cửa dhai ngày, 72cô đã biết 0chắn về 8nhà? Do hôm d3qua Lâm Khang 5eBình mua 4đồ nhiều, 26lúc vào 1thôn rất ađáng chú 9ý, tự nhiên 0sẽ có người fđặt câu f7hỏi, lại 92nhìn đến 8hai người 2thăm mồ 8mả, trong 8thôn này, f5có thể 9có bí mật 4gì đáng 7nói? Hôm 97nay chợ 4phiên, thì 5dmột truyền f1mười thôi, abcòn về a6phần có f2thật tâm dnghĩ đến 77thăm cháu a8hay có ý b1đồ khác, cTử Tình f6cũng không 7abiết.

Hai 29vị lão efthái thái c0một người ablôi kéo 38Tử Tình, dmột người 3lôi kéo dLâm Khang e2Bình, không 5ngừng lau 87nước mắt, bnói: “Không 4ngờ còn cccó thể 6nhìn thấy bngày này. 8 © DiendanLeQuyDon.comHơn mười 5năm, không bbiết đứa 60nhỏ sống 7được thế cnào? Lúc 92đó trong 1nhà nghèo 8dtúng, nên 4đứa nhỏ 10bị bán, 1nhưng nếu 8không bán, dthì làm 47gì có bạc 2để ngươi f3chữa bệnh? 8Cho nên, 57Bình nhi fà, đừng 1oán hận d1đại nương e1ngươi, tất 31cả là định fmệnh, đại 58nương ngươi bamà không 64bán ngươi 3thì ngươi fckhông thể 5có ngày dhôm nay, 83thuận lợi fvui vẻ cưới 12nàng dâu 4cđược.”

Lâm 3Khang Bình cbnghe xong 4lời cô d4nói, thật bra từ lúc 60đính hôn, 1Lâm Khang cBình đã 55nghĩ đến c1mình và 5Tử Tình 0có duyên 47phận, trong 4lòng thoải 9mái hơn, 8nội tâm 7tất nhiên f4là tràn 6ngập cảm bkích, nói: b”Cô 6dđừng nói 5evậy, trong 3clòng ta hiểu darõ, thật 92sự không doán hận 44gì nữa, cebằng không 0hôm nay ta 0fsẽ không 55dẫn nàng 9adâu về 0cthăm nhà. ee © DiendanLeQuyDon.comTa cùng Tình 29nhi mới 0từ chợ 7về, mua c4vài thứ, 0đang muốn 68đi gặp ecác ngươi, bvừa khéo 4các ngươi 6flại qua 6đây.”

“Được, 1được, e4không oán 6ahận là 29tốt rồi, 2phụ thân 6ngươi mà 7biết ngươi 5có tiền c9đồ thế 42này, chắc 40chắn sẽ a3cao hứng.” fĐại cô f7nói.

Đang 7nói, đại d8nữ nhi của d8Dư thị 9- Lâm Hồng d7Anh dẫn 9người nhà 1avào cửa. 7a © DiendanLeQuyDon.comTử Tình fnhìn, tuy 7đại tỷ 38cũng mặc 17quần áo 8vải bông, bnhưng vẫn 2bcòn mới, 9hơn nữa, bbtrên đầu 8ccó tram bạc, 0lỗ tai mang 67vòng bạc 8alớn, hai dhài tử ctuy rằng 1cũng hớt a1tóc trái 71đào, ăn 6mặc sạch 3sẽ. So với ahai cô cô 3của Lâm 9eKhang Bình 03thì tốt 51hơn nhiều, chai vị lão cthái thái anày, quần b6áo cũ nhìn 5không ra admàu sắc 6fgì, còn 3có một 4vài mụn 7vá, đầu 40cũng không 31có trang 1bsức. Bàn 9atay cầm 9Tử Tình 8dđầy vết 62chai.

Lúc fanày người 1đánh xe cdtới, Lâm cKhang Bình 0mới nhớ, enên chuyển 06đồ vào, 7đầu tiên 20là chia cho 4ba nhà, vải dvóc điểm 21tâm, một dchân heo, cbvà hai con 10cá. Hai lão 84thái thái 88lại không 5ngừng liếc 6mắt nhìn fđồ trong 0tay Lâm Khang 8bBình. Trên amặt ý cười 60càng ngày 05càng đậm.

Đại 13cô Lâm thị 8aluôn luôn d9lôi kéo 3dLâm Khang afBình, lải 26nhải liên e8miên, đơn 64giản là 5bmuốn Lâm 06Khang Bình 2nhớ tình 1dcũ, thường ccxuyên về 48thăm nhà. 0 © DiendanLeQuyDon.comLâm Khang 6eBình và 3Tử Tình a9đành phải 6lại cùng 56nói ít chuyện, 12chủ yếu 10là hai vị f2cô cô hỏi cchơn mười 95năm nay Lâm 10Khang Bình 6trải qua cethế nào, 0thành thân 8khi nào, 93nhà Tử 5Tình làm 77gì, cùng 0với nghề 1nghiệp hiện 5thời, tương belai có tính 9về đây 87ở không.

Lúc 4này, Lâm d5Diệu Tổ 7nói: “Lâu 10lâu cả 5cnhà mới 9ađoàn tụ, cđại tỷ c1cùng nhị 8tỷ cũng 8ít khi gặp 1aKhang Bình, f8nương đứa bcnhỏ, mau 8dẫn các 2con dâu thu cxếp đồ dăn. Đúng 1frồi, ta bcthấy Khang 2Bình có 4mua mấy 1con cá, hầm 3canh uống fđi.”

Dư f9thị trừng 75mắt nhìn bdLâm Diệu 9Tổ một 4cái, sau ebnày nghĩ btới việc 49Lâm Khang 57Bình mua dmột con 8cheo, tuy rằng fđã cho ba ecái chân, 02nhưng dù fsao cũng 3còn đầu a3và thân.

Cơm 3dchiều vẫn clà cơm gạo, 86một nồi 47cải củ b1hầm thịt 27mặn, một 7nồi cải 4trắng đậu 4phộng, một fnồi thịt 04ba chỉ kho a2dưa chua, b7một nồi 7ngư, Tử 4Tình xem 7anhư kiến c8thức được 7fchân chính 69đồ ăn 20của phương 00bắc, bởi avì hầm 4trong thời 6gian dài, ađồ ăn dthật ngon 35miệng, Tử 36Tình ăn bađược, cfnhất là 6cnồi dưa 6dchua, thật feđúng là 1rất thơm, 3dlại không 29ngấy. Mùa 5đông lớn 04thế này, 5phương bắc a5trừ dưa 5fchua cũng fchính là b3cải trắng.

Tử b9Tình thấy 50các vị b3cô cô ăn 48rất hăng 4ahái, sau akhi ăn xong, 4alau mồm 8mép, dặn edò Lâm Khang 61Bình vài 97câu, rồi 1nói: “Tối 8rồi, phải 6nhanh về 7nhà thôi. 1 © DiendanLeQuyDon.comBọn nhỏ d4còn chờ 5bở nhà mà.”

Nói cxong hai vị 25cô cô cầm cvải dệt 3điểm tâm, f8hai vị dượng cmột người 0khiêng một 7cái chân a3heo, cầm c0cá, cười 45hì hì đi brồi, nói danăm nay có 58thể ăn ctết ngon 1lành.

Tử cTình còn a2tưởng rằng 72bọn họ 1sẽ bảo fbmình cùng eLâm Khang c5Bình đến dbnhà chơi, 6ăn bữa bcơm. Nhìn fLâm Khang cBình, tựa 69hồ cũng c3có chút d9thất vọng, 9Tử Tình c9vội nắm aatay hắn, dLâm Khang cBình vỗ fvỗ Tử cTình, ý fbảo mình ekhông có 35việc gì.

Tử afTình đem edvải dệt amua cho bọn bdnhỏ ra, f1bảo Lâm 7dVân Hồng atự cắt dmột miếng 2ađể làm 4bmột bộ f9đồ mới, b6Tử Tình 0tự mình 7đo kích 33cỡ năm e8đứa nhỏ 30lượ, dù b0sao cũng 2không có 6chuyện gì 4làm, Tử 5Tình định 1tự mình 09may, bọn bdnhỏ mặc 90ra ngoài, 45hàng xóm efcó hỏi, dbiết tự bftay thím acủa nó 7làm, thím eekhông bạc dđãi đứa enhỏ. Tử 3Tình nghĩ 07đến tâm 5tư nhỏ 7này, trong 0lòng vui 2vẻ, thành 0dthân xong e9thì khác 2hẳn, hiểu 1fbiết nhiều 1hơn.

loading...

Mấy 72ngày kế b3tiếp, mọi 4người vội dvàng quét c2dọn vệ 38sinh, dán bcửa sổ f9mới, Tử d9Tình trừ dalúc ăn cơm, afthì ngồi 0trên phản 3làm đồ 02mới cho 9đứa nhỏ, 23Hồ thị 5bcùng Mã 3thị biết 5anàng tự 7làm đồ 36mới cho 7bọn nhỏ, 6bcũng không bbảo nàng 2làm việc, 6rảnh rỗi eethì đến e8ngồi chơi, dGừng thị 0ccùng Lâm 1Vân Hồng ffcũng thường 8fxuyên đến, 9nhưng Gừng e8thị ít 1nói, còn 6có một 2ít ngại 68ngùng. Nàng 7thấy Tử 35Tình làm 2quần áo, frất kinh 7hỉ, quần 27áo nam hài etử thì 9Tử Tình b0dùng vải dbông làm 2hình con bvịt, nữ chài tử 7thì Tử b1Tình khâu eít nơ bướm, e2rất khác 0biệt mà c7lại đẹp.

Tử 08Tình thấy 6nàng luôn ccầm khung 6ethêu, tay a0nghề cũng 61được, dliền chỉ deđiểm nàng amột chút, 16cũng vẽ 5cho nàng fmột bức 2họa mới dmẻ. Gừng athị cảm 46kích, nên cbiết gì 26đều nói d6cho Tử Tình, 1Tử Tình ccũng bởi evậy mới ebiết đến 6Dư thị flàm chủ 8agia đình, 54không đồng 0ý ở riêng, dnguyên nhân 6là bởi 6vì không 9muốn trao 0aquyền sở chữu tài 05sản, nói 9là chờ 6Lâm Vân 1Hồng xuất dcgiá xong 98hẵng ở 7criêng.

Lâm 5gia hiện 2fnay có mười famẫu, tự cekhai hoang achơn mười 0amẫu nữa, 1dhàng năm dcòn nuôi amấy chục 8con gà, ba 5con lớn 6abéo, nhưng 03Dư thị 3cũng không 9ăn, đều 70bán lấy f4tiền, tiền etài trong 18nhà đều 43do nàng quản 34lí, cũng d9bởi vậy ccả nhà 59đều phải daxem sắc e0mặt của 7bnàng mà 8sống. Nhưng 2cmấy ngày cnay, Tử cdTình cảm 7thấy Dư f8thị xử esự cũng bcông bằng, cít nhất fLâm Vân 6aHồng không 2eđược nuông 18chiều quá, feviệc nhà 0bđều biết dlàm, các 09con dâu thoạt cnhìn cũng 59hài hòa.

Gừng 35thị nói ctiền mỗi 34người bán 95đồ thêu 5athùa có 50thể tự ccất làm 51vốn riêng, fđiểm này acòn đúng 92hơn nhiều 7so với bà enội của 2fTử Tình, 5Tử Tình e4cũng hiểu 3vì sao rãnh 5rỗi nàng 8lại thêu d2thùa, mùa f2đông ở 8dphương bắc crất dài, 5bên ngoài 0lạnh lẽo, 8cũng không 9ra ngoài 3được, eesuốt ngày 0trừ bỏ flàm hai bữa 2cơm, cơ 7ebản đều 9angồi đầu 3giường, fgần lò f8sưởi, phụ b5nữ chịu dkhó thì 2mùa đông clàm đồ bthêu, tích dbgóp từng a2tí một 9ccũng có bmột ít 9tiền.

Tử 5Tình đoán 39rằng: lúc 03đầu, tiền bbán mình 36và tiền d4tiêu vặt 18hàng tháng e1của Lâm 2bKhang Bình, a9để trợ 1egiúp Lâm 13gia vượt 84qua một deđoạn thời 7gian gian b7nan, sau này dcuộc sống 84tốt hơn, dLâm gia mới 3chậm rãi eblàm nên 3một phần 8gia nghiệp, b6cho nên Hồ 97thị cùng 95Mã thị 7mới có fthể lo lắng aabọn họ 0sẽ ở lại 67chia gia sản. 0 © DiendanLeQuyDon.comTử Tình 4thấy trong 1số nữ 65nhân của denhà này, 40chỉ có 75Gừng thị 60cùng cô 2em chồng b9có tâm tư 39đơn giản.

Ngày 030, Tử Tình 73cuối cùng 1cũng tặng bquần áo 4cho bọn 2enhỏ, vài cđứa nhỏ 09vuốt quần 9áo mới 5trong tay, 5đều yêu 6cthích không 6buông, nên 89trên mặt 50ba chị em 98dâu cũng 7hớn hở. 9 © DiendanLeQuyDon.comHuynh đệ 8Lâm gia càng f1nhiệt tình cdvới Tử 3Tình cùng dLâm Khang 79Bình, ít a6nhất buổi 8tối phản 3rất ấm, 4Tử Tình 7chui vào 1bên trong cthì không 3muốn đi 7bra.

Ăn 3dqua điểm 6tâm, Lâm 28Khang Dũng ccùng Lâm 24Khang Bình 7ở ngoài bdán câu cđối, Lâm 9Vân Hồng 9cùng nàng bdâu Lão 5dTứ dán e6cửa sổ, egiấy dán 3cửa sổ fflà do Dư 7thị tự 71cắt, cái 9egì mà được bemùa ngũ 7cốc, may cmắn có 2thừa, cá 33chép qua c0cửa rồng, etrông rất 0asống động, a1đúng là acao thủ fedân gian, 1Tử Tình 6lấy ra mấy dcái mình a2mua cho Dư 3thị xem, 1cDư thị eecười nói: 4a”Đứa 3nhỏ này, 2ai biết 6ngươi lại 5thích mấy bethứ này, 6uổng tiền 53gì đâu 59không, đại 9nương cắt 5còn hơn 2mấy cái enày nhiều.”

“Ta 9cũng cảm 02thấy như 59vậy, không 23bằng đại 9nương cắt 9nhiều một daít, ta cất e4về nhà 4rồi dùng, fechỗ ta không f2có người abiết thứ dfnày, chỉ 92biết cắt fhai chữ asong hỉ.”

Dư c5thị thống 1khoái đáp c6ứng, cắt 75cho Tử Tình bmột bộ, fathấy Tử 8Tình làm dnhư bảo 3fvật, gói clại, trong 8lòng Dư 96thị rất 8dcó cảm 8giác thành 9tựu, càng 0nhiệt tình.

Cơm 1tất niên 8là Dư thị bchỉ đạo 1Hồ thị 36cùng Mã 17thị chuẩn 9cbị, Tử fTình giúp f4việc, nhóm 7lửa. Cơm f3tất niên e7ăn vào lúc 40giữa trưa, 25đồ ăn 9rất đơn 6fgiản, một 09chậu thịt, efmột chậu 2nấm hầm 3gà, còn 6có một 17chậu thịt 44thỏ hoang, 3amột chậu 3cá, nam nhân 8một bàn, 84nữ nhân ccùng đứa fnhỏ một cfbàn, nam anhân luôn 2luôn uống c0rượu, nữ b4nhân ăn 7xong rồi e0sẽ xuống 80bàn làm e8sủi cảo, 2Tử Tình 28thấy gói 0rất nhiều cbánh, gói dexong còn 0ebỏ ra ngoài 10tuyết, đông edlạnh xong 17sẽ nhặt ebỏ vào a9mâm, để 21ở góc tường, 82muốn ăn clúc nào 5athì nấu, 8đúng là 9tủ lạnh 91thiên nhiên.

Mùa bđông, trời e9tối sớm, c8bên ngoài 9atruyền đến 4etiếng pháo 2nhà ai đốt, 0clúc này 10Tử Tình ecực kì 5nhớ người anhà của 9dmình, nhớ 3căn nhà 87vẫn chưa 9quen thuộc, 40Tình viên. a © DiendanLeQuyDon.comDư thị 32đã sai Hồ cthị nấu cbmột nồi bsủi cảo 3khi trời f4tối, các 9enam nhân cvẫn còn 5uống rượu, amột đám 8đỏ mặt 9etía tai, 1nói nam nhân cnhà ai chịu 7khó, nhà 6ai sướng 63hơn, đứa enhỏ nhà 2cai nghe lời, a9nhà ai…. 27 © DiendanLeQuyDon.comSủi cảo fbưng lên cebàn, rượu 7acòn chưa auống đủ. d © DiendanLeQuyDon.comDư thị 9cũng không 54quản việc 8này, để 7bọn họ adtận hứng.

Buổi dftối, người emột nhà 5cùng đón 0fgiao thừa, 6bnam nhân b3thì uống 9brượu, đổ 8bxúc sắc 9kiếm ít ctiền lời. e9 © DiendanLeQuyDon.comCác nữ 9nhân ngồi 6bcắn hạt 9dưa, nói 9ít chuyện 82phiếm, Tử 68Tình nấu 05nước tắm 0rửa ở 83bếp, Lâm 3Khang Bình 2clấy nước bgiúp nàng, c1Tử Tình 93sợ hắn 19say rồi, a3vội đẩy 2hắn vào e1phòng, trong 5phòng, hai 7đường 0ca chê cười 7nàng, “Nàng 34dâu là cưới f9đến để 1hầu hạ 1chồng, chứ 8fkhông cưới efđến làm afnương.”

Lâm 0fKhang Bình bnghe xong 7cũng không esinh khí, a6chỉ cười fcười.

Mục lục
loading...